Про УКРЛІТ.ORG

чумацький шлях

Чума́цький (Бо́гів, Моло́чний) Шлях = Чума́цька (Бо́жа, Журавли́на, Зо́ряна, Моло́чна, Небе́сна) Доро́га = Тре́тє Не́бо — космічна система, що складається із зірок, зоряних скупчень, пилових та газових туманностей, розсіяного газу та пилу і має вигляд світлої туманної смуги на зоряному небі; стародавні греки вважали, що це струмінь молока, розлитий по небу, в Середній Азії називають цю систему Соло́м’яною Доро́гою, а в Україні — Чума́цьким Шля́хом, колись дороговказом для чумаків, тобто дорогою в Крим і далі на Єрусалим, до Бога (звідки Бо́жа Доро́га); Небесну Дорогу, яка ніби всипана зоряним пилом, особливо добре видно, коли немає Місяця або коли він щойно народжується; коли сходив Місяць, Зоряна Дорога була схожа на вужа, а Місяць — на його голову, яка ковтає зорі, як вуж молоко (звідси Моло́чна Доро́га); цією дорогою, за давніми уявленнями, ходить сам Всебог та їздить на запряженій вогнегривними кіньми колісниці Перун; для птахів — то Журавли́на Доро́га, бо нею вони летять у вирій; за повір’ям, скільки на цьому шляху зірок, стільки має народитися людей; разом з тим це річка, яка відокремлює потойбічний світ (Небесне Царство); також уявляється як довга дорога на той світ, тому вважали, що Божа Дорога перетинається посеред неба: одна веде праведні душі в рай, друга — грішні в пекло.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 646.

вгору