Про УКРЛІТ.ORG

Всі словники

Тлумачний он-лайн словник української мови «УКРЛІТ.ORG» об’єднує слова та словосполучення з різних словників.

Про словник

Публічний електронний словник української мови «УКРЛІТ.ORG» (динамічний).

Словник УКРЛІТ.ORG побудовано за принципом єдиної перехресної електронної бази слів та словосполучень в українській мові та словникових статей до них за різними словниками. Такий принцип дозволяє окремо виводити опис до слова по одному словнику, окремо по всіх словниках. Крім того це дає можливість сформувати сукупну динамічну базу слів та словосполучень за різними словниками.

Кожна словникова стаття супроводжується вихідними даними: словник, том, сторінка. Це забезпечує належний академічний рівень і дозволяє користуватись словником у наукових колах.

Словник має кількарівневу систему навігації (словник, дві літери, близькі слова) та пошук з інтегрованою системою автоматичної підказки на 15 слів.

вгору