Про УКРЛІТ.ORG

продуктивний

ПРОДУКТИ́ВНИЙ, а, е.

1. Спрямований на створення матеріальних благ. До продуктивної роботи належать дії робітника або керованої ним машини, що безпосередньо випливають із змісту даного процесу при раціональній техніці і організації праці (Техн. нормув.., 1958, 16); Продуктивна праця; // Який створює матеріальні блага. Тільки той робітник продуктивний, який виробляє для капіталіста додаткову вартість або служить самозростанню вартості капіталу (Маркс, Капітал, т. І, кн. І, 1952, 507); // Який дає, приносить бажаний результат; результативний. Удосконалення знарядь праці робило полювання на тварин дедалі продуктивнішим (Нариси стар. іст. УРСР, 1957, 18); В них [майстернях] можна застосовувати найбільш продуктивну форму навчанняурок (Метод. викл. фрез. спр., 1958, 213); Мислення характеризується тим, що воно є цілеспрямованим і продуктивним процесом (Рад. психол. наука.., 1958, 141); // Який сприяє одержанню бажаного результату. Досвід показав, що укрупнені ланки, до складу яких входять колгоспниці і механізатори, найбільш продуктивні (Хлібороб Укр., 2, 1966, 5).

∆ Продукти́вна то́вща — товща осадочних відкладів, яка містить у собі корисні копалини. Доведено, що існує продовження продуктивної товщі Великого Донбасу на Захід (Наука.., 4, 1956, 10); Продукти́вний капіта́л — капітал, що функціонує у формі засобів виробництва і змінного капіталу; Продукти́вні си́ли — знаряддя та засоби праці, а також люди, що вводять їх у дію, здійснюючи виробництво матеріальних благ. Кожна суспільно-економічна формація, рухаючи вперед розвиток продуктивних сил, створює свою матеріально-технічну базу, яка характеризує певну епоху в розвитку суспільства (Наука.., 8, 1959, 5).

2. Пов’язаний з нагромадженням продукції (перев. сільського господарства). Розрізняють тваринництво робочого напряму, яке дає тяглову силу, і тваринництво продуктивне, яке дає молоко, м’ясо, шерсть тощо (Ек. геогр. СРСР, 1957, 70); Продуктивним називається той взяток, який дає можливість бджолам не тільки наносити потрібну для свого життя кількість меду, але й створити запаси його, які називаються товарним медом (Бджільн., 1965, 32); Молоді дерева в перший рік посадки слід підрізати для того, щоб забезпечити їх успішне приживлення та підготовку до продуктивного плодоношення (Веч. Київ, 18.Х 1958, 3); Продуктивні землі.

3. лінгв. Здатний брати участь у творенні нових слів на всіх етапах розвитку певної мови. Окремі суфікси широко використовуються в сучасній українській мові для творення нових слів, і тому їх прийнято називати продуктивними (Курс сучасної укр. літ. мови, І, 1951, 347); // Який є зразком словотворення. Продуктивний тип; Продуктивні класи; Продуктивна модель.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Т. 7. — С. 174.

вгору