Про УКРЛІТ.ORG

волость

ВО́ЛОСТЬ, і, ж. 1. У Київській Русі — територія, підпорядкована єдиній владі (князя, монастиря тощо). Усю землю розбила [княгиня Ольга], уставила волості (Скл., Святослав, 1959, 54); Важливим юридичним документом, що висвітлює майнові відносини у древній Русі, є жалувана грамота князя Мстислава Володимировича [сина Мономаха] новгородському Юр’єву монастирю на волость Буйце, писана у 1130 р. (Нариси стар. іст. УРСР, 1957, 492).

2. У дореволюційній Росії і в СРСР до 1929-1930 рр. — адміністративно-територіальна одиниця, що входила до складу повіту. Тим часом на селі завелись нові порядки; вже завели волость (Н.-Лев., II, 1956, 259); Збагнувши до найменшої краплини науку старого Омеляна, він.. став найкращим чинбарем на всю волость (Стельмах, Кров людська.., І, 1957, 116); // Населений пункт, у якому була волосна управа. До волості було добрих вісім верстов (Коцюб., І, 1955, 34).

3. Приміщення волосної управи. Становий з посередником вийшли з волості; стали на громаду гримати (Мирний, II, 1954, 198); Біля волості нудилися приїжджі селяни, чекаючи на прийом до "начальства" (Шиян, Баланда, 1957, 146).

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Т. 1. — С. 732.

во́лость

1) у Київській Русі — територія, підпорядкована єдинійвладі (князя, монастиря тощо; не випадково слово во́лость походить від «власть»); назва прийшла на зміну первісній — земля́; з XI— XIIIст. — територіально-адмініс­тративна одиниця;

2) в Україні (з 1861 до 1929 — 1930 pp.) — адміністративно-територіальна одиниця, що входила до складу повіту. Тимчасом на селі завелись нові порядки;вже завели волость (І. Нечуй-Левицький);

3) приміщення волос­ної управи. Становий з посередни­ком вийшли з волості, стали на гро­маду гримати (Панас Мирний).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 111-112.

вгору