Про УКРЛІТ.ORG

мак

мак

1) трав’яниста рослина з довгим стеблом і великими квітка­ми (перев. червоного кольору), що дає кулястий плід, наповнений дрібним насінням; вирощується як лікарська, олійна культура, де­коративна і городня рослина; та­кож квіти і насіння цієї рослини; символ пишноти, розкоші; порів­няння макового цвіту з білим сві­том символізує особисту волю, що, проте, обмежується заміжжям: «Ой мій світку, білий світку, як маковий квітку, Нащо тебе за­в’язали в білую намітку»; черво­ний цвіт маку — символ дівочої чистоти, молодості, краси; квітка доповнює пишноту вбрання, тому йде на вінки; сам мак (маковий цвіт) — це молоде дівоче обличчя («Гарна, як мак городній»), також гарне вбрання, наприклад червоні козацькі жупани («Військо йде, як мак цвіте»), чи валки молодих чу­маків («По шляхам маки цвітуть: То ж не маки червоненькі, То чумаки молоденькі Битим шляхом у Крим ідуть»); разом з тим краса маку недовготривала, тому мак символізує й нетривалість люд­ського життя: «Пройшов мій вік, як маків цвіт, що вдень цвіте, а вночі опаде»; символіку червоного маку добре розвинула О. Кобилянська у повісті «У неділю рано зілля копала…»; тут червоні маки спочатку символізують красу Те­тяни, потім пристрасне кохання, а наприкінці — кров і смерть; мако­ве зерня символізує все незначне, дрібне; недозрілий мак дурманить голову, тому виступає символом глупоти («їж, дурню, бо це (то) з маком», «Маку наївся»); свячене насіння маку, гадають, має осо­бливі лікувальні властивості й силу оберега, дикий мак-видюк відганяє від оселі нечисту силу. Сім рік маку не родило, проте голоду не було (приповідка); Пироги з маком; Дур­ниця — з маком паляниця (приказ­ка); Як мак процвітає (розцвітає силою і красою — про людину); Маком шити (шити дрібною строчкою); Навчить горе з маком калачі їсти (приказка); фразеоло­гізми: ду́лю з ма́ком да́ти — абсо­лютно нічого не дати, не зробити; наї́стися ма́ку— здуріти, очманіти (значення розвинулося на основі наркотичних властивостей цієї рослини та її незрілих плодів; це описано в оповіданні Марка Вовч­ка «Олеся»); ти́хо, хоч мак сій (мак через дрібноту його насіння сіяли звичайно у безвітряну погоду) — дуже тихо, а також безвітряно; не з ма́ком — важко, погано (страви з маком були звичайно ознакою се­лянського добробуту);

2) рід ста­ровинного весняного хороводу як відгомін колишнього вегетаційно­го магічного обряду; співають: «При долині мак, при широкій мак, Ой мак чистий, головастий І коренем коренастий. Молоді мо­лодиці, завивайте головиці, Стань­те ви в ряд, тут буде мак»; цвіт і голівка маку виступає символом родини (пop. ще: «Да нема цвіту, світлішого за маківку, да нема ро­ду, ріднішого за матінку»); тут ще бачимо відгомін стародавніх часів, коли мати була головою роду, його маківкою; за старим звичаєм, як умре стара баба, що має багато вну­ків, у вузлик зав’язують трохи маку і кладуть їй під бік, щоб було чим на тім світі онуків обсипати, як прийдуть їсти просити;

3) соба́чий мак див. блекота́;

4) коржі́ з ма́ком див. корж 2.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 350-351.

вгору