Про УКРЛІТ.ORG

християнство

христия́нство — релігія, що виникла в І ст. н. е. і ґрунтується на вірі в Ісу́са Христа як Боголюдини, який зійшов на Землю й прийняв страждання заради спасіння людства; християнізація світу активно розпочалася 313 р., коли візантійський імператор Константин офіційно визнав віру Христову панівною в Римсько-Візантійській імперії; християнізація поширювалася спочатку більше на міське населення, менше — на сільське («поганське»), тому поступово складалося двоєві́р’я (див.); така сама картина складалася й при християнізації Київської Русі, яка стала активною після 988 р., коли князь Володимир Великий здійснив офіційне хрещення Русі; спочатку охрестилася в основному знать, а простий народ тривалий час тримався стародавніх вірувань (ще й в XI ст., як зазначає «Слово св. Григорія», пога́ни (див.) кланялися ідолам — Перуну, Хорсу, Мокоші, Вилам); північні провінції Московської Русі християнізувалися ще пізніше (XV, XVI, навіть XVII ст.).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 624-625.

вгору