Про УКРЛІТ.ORG

приказка

при́казка = погові́рка — пошире­ний у мові влучний, часто римова­ний фольклорний вислів, близь­кий до прислів’я, але без властивого прислів’ю узагальненого й повчаль­ного змісту; має характеристичний зміст або орнаментальне спряму­вання («для красного слівця»).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 480.

вгору