Про УКРЛІТ.ORG

покривання

покрива́ння— весільна обрядодія, що символізувала перехід мо­лодої до заміжнього стану; на го­лову молодої надівають убір заміж­ньої жінки; це відбувається в неді­лю, а в понеділок іноді покриває молоду в церкві священик (звідси покрити косу означає «виходити заміж): «Я ж не буду, козаченьку, коси покривати»; «Свята Покровонько, покрий мені головоньку».

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 462.

вгору