Про УКРЛІТ.ORG

пам'ятка

па́м’ятка — предмет матеріальної культури народу; також твір старо­давньої писемності, музичного мистецтва; істори́чна па́м’ятка — залишок минулого, що є об’єктом вивчення історичної науки. «Слово о полку Ігоревім» як літературна пам’ятка Київської Русі; Київська Софія як пам’ятка києворуського зодчества; Золоті ворота як архео­логічна та історична пам’ятка стародавнього Києва.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 431.

вгору