Про УКРЛІТ.ORG

озимина

озимина́ — сходи або посіви од­норічних злакових сільськогоспо­дарських культур (пшениці, жита, ячменю), які сіють восени і на­зивають ози́мими: «Та повів же їх на долину, на пшениченьку, на озиму»; також озимий хліб; протилежне яровина.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 414.

вгору