Про УКРЛІТ.ORG

один

оди́н — назва числа 1 та його цифрового позначення; означає центр, від якого певною мірою про­тиставлені лівий / правий, верх / низ; центр світу — Сонце, єдине в сво­єму роді світило; звідси початок, верх, бог; сам-один стає тим, хто звідує долю, роковану багатьом; це проникнення в сутність чогось, в інші світи, в старі й нові виміри; у казках герой висмикує по одній волосині, і вони стають для нього ключем сходження на інший ща­бель.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 412.

вгору