Про УКРЛІТ.ORG

населення

насе́лення — сукупність людей, які мешкають на земній кулі, в якій-небудь країні, області і т. ін., а також люди, які взагалі мешка­ють в якомусь одному місці. Насе­лення Запорозької Січі… складалося головним чином з українських коза­ків (М. Рильський).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 386.

вгору