Про УКРЛІТ.ORG

колесо

ко́лесо

1) (зменшені — колісце́, коліща́, коліща́тко) коло зі спи­цями або суцільне, що обертається на осі й надає руху екіпажеві та ін­шим засобам пересування; про­дуктом асоціації руху колеса з ру­хом сонця виступає вислів: «Коле­сом сонечко вгору йде»; пускали з гори колесо, обмотане запаленою соломою, — «щоб завжди сонце світило», пop. символіку сонця у пісні: «Крокове колесо вище тину стояло, Много дива видало. — Чи бачило, колесо, куди милий по­їхав?»; у Галичині відоме вербо́ве ко́лесо — коло дівчат у веснянкових та літніх обрядодіях (див. ще дуб 4); має також охоронне значен­ня (колесо уподібнюється чарівно­му колу), зокрема борозе́нне ко́лесо, яким обводили навколо хутора, за­сіяної ниви, надівали на кілок біля худоби; виступає символом обе­режності («Оглядайся на задні ко­леса»), житейської мудрості («Зад­ні колеса йдуть за передніми»), простоти й зручності («Чудеса — не колеса: самі котяться»). Найслабше колесо найдужче скрипить (прислів’я); Загули колеса, котя­чись по рівному шляху (Панас Мир­ний); фразеологізм: п’я́те ко́лесо у во́зі — зайвий, непотрібний (про людину); див. ще Коляда́ 1;

2) мли­но́ве́ (мли́нське) ко́лесо — колесо водяного млина;

3) криве́ ко́лесо — не зовсім ясний фольклорний символ; можливо, символ сонця; у народі кажуть: «Мартин — криве колесо»; якщо це пов’язано з днем Мартина 9/22 листопада, то вже тоді випадає сніг, отже, сонце пі­шло круто на зиму, і потрібні вже не колеса воза, а полози саней;

4) за часів Козаччини — коло лю­дей, що збиралися на сходку, на збори козацької ради та ін.; можливо, криве колесо асоцію­ється з кривим танком; у сполу­ченнях: віщове́ (су́дне) ко́лесо — збори запорозьких козаків для су­ду над товаришами; ра́дне ко́лесо — козацькі збори для розв’язання ді­лових питань;

5) народна дитяча гра; також дурне́ ко́лесо — різновид дитячої гри; діти, які взялися за руки, утворюють обертове коло, що постійно вивертається то все­редину, то назовні.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 299.

вгору