Про УКРЛІТ.ORG

київська русь

[Ки́ївська] Русь = Ру́ська Зем­ля́

1) давньоруська держава з центром у Києві; виникла на рубе­жі VIIIі IXст. внаслідок об’єднан­ня східнослов’янських племен; глава держави — великий князь київський; найбільшу славу дер­жаві принесли князі Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир Ве­ликий, Ярослав Мудрий, Володи­мир Мономах; як єдина держава існувала до середини XIIст.; з XIIIст. виникають назви Москов­ська Русь, Біла Русь, Червона Русь та ін.; перед навалою монголо-татар була роздрібнена на великі й малі князівства; термін Русь став осно­вою понять «руський», «русич», «ру­син», «росіянин»;

2) хре́щення Русі́ див. хре́щення.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 283.

вгору