Про УКРЛІТ.ORG

кармалюк устим

Кармалю́к (Кармелю́к) Усти́м (1787—1835) — ватажок селян­ського руху за соціальну справед­ливість на Поділлі, герой україн­ського народу, оспіваний у фольк­лорі, а також зображений у творах Марка Вовчка, М. Старицького, В. Кучера. Бідний — Кармалюкові брат рідний (приказка); Кармалюк чим може,тим допоможе (приказ­ка); Пана Стася взяла трясця, а панові гроші Юстим [Устим Кар­малюк] дав Явдосі (приповідка).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 275.

вгору