Про УКРЛІТ.ORG

зозуля

зозу́ля = зозули́ця (зменшено-пестливі — зозу́лька, зузу́ленька, зо­зу́лечка; зо́зуль, зо́зол — самець зо­зулі) —

1) перелітний птах-самка із світло— чи бурувато-сірим опе­ренням; кладе яйця в чужі гнізда; за однією з легенд, зозуля хотіла звити гніздо на Благовіщення, ко­ли ще жодна птиця не в’є гнізда, за що Бог її покарав, тому вона свого гнізда й не має; живиться комахами, зокрема волохатою гу­сінню; здавна виступає віщункою життя (стара назва — зигзи́ця = зегзи́ця); віщує пробудження приро­ди, отже весну, бо, вірили, в неї оселяється весняне божество; віщує також годину, — «зозуля кує — бу­де добра погода»; як віщий птах пророкує людині кількість літ життя (тому кажуть: «То тобі зозу­ля накувала»; звідси прокляття: «Щоб ти зозулі не чув!»); кує тіль­ки навесні, від Благовіщення до Івана, а як викинеться ячмінний колос, вона ним «давиться» і пере­стає кувати; за легендою, вбила свого чоловіка, як перелітали мо­ре, і Бог покарав її: вона не має пари і не в’є власного гнізда, а під­кидає свої яйця до чужих гнізд; за іншою легендою, зозуль покинув її, і вона стала вічною вдовицею, символом засмученої жінки, суму, журби та вдівства (звідси Ярославна в «Слові о полку Ігоревім», як зигзиця, квилить); вбити зозулю вважалося за великий злочин, бо вона добрий вісник, пророчник, правдомовець («Закувала зозулень­ка на сухенькім дубі: Поки світа, поки сонця, панщини не буде»); доброю вісницею виступає зозуля в колядках і щедрівках; набула й зловіщого значення: «Як зозуля сяде на хату й закує, у тій хаті смерть буде», «Як сниться зозуля, то хтось з родини помре»; були й диференційовані уявлення про птаха: «Якщо зозуля кує коло хати, буде весілля, на хаті — смерть, в лісі віщує, скільки років хто про­живе»; «Якщо кує зранку — роздає щасливу долю, а коли співає на могилі, то втішає померлого»; людина перед смертю кличе її до себе й просить переслати вісточку про себе; коли вперше закує зозуля, починали співати веснянок; у ку­лаку затискали гроші або зернят­ко, вдаряли по колінах і промовля­ли: «Зозуленько рябенька, пта­шечко маленька! Закуй мені по звичаю, доки жити в світі маю»; у фольклорі один з улюблених по­етичних образів, порівнюється з дівчиною або жінкою, нещасливими в коханні чи подружньому жит­ті: «Закувала зозуленька В зелено­му гаї, Заплакала дівчинонька — Дружини немає»; «Ой, боровая зо­зуленько, Чому ти рано не кувала, Чому правди не казала? Чужі дівки рано встали, Щастя-долю розібра­ли, А я, молода, опізнилася — Ли­ха доля зустрілася»; виступає та­кож символом горя, смутку (над козаком, що загинув на війні, пла­чуть три сиві зозулі): «Ой, налетіли три зозуленьки, Всі три посивенькі, Та всі три смутненькі. Ой одна упала по конці головки, А другая впала по конець ніжечок, А третя впала по конець серденька»; ви­ступає також символом страждан­ня: «Ой закувала та сива зозуля рано-вранці на зорі, Ой заплакали хлопці-молодці у турецькій неволі-тюрмі»; у весільних піснях уособлює наречену: «Закувала зо­зуленька в лісі на дубі, Заплакала Марусенька в церкві при шлюбі»; за повір’ям, першою летить у ви­рій і останньою звідти прилітає; у неї нібито зберігалися ключі від вирію, бо вона була його ключни­цею (хоч, за різними повір’ями, такі ключі нібито були в різних птахів); зозуля уособлює матір-страдницю: «Летіла зозуля та й стала кувати. Ой то ж не зозуля, А сивая мати», «Ой ніхто так не кує, Як сива зозуля, Ой ніхто так не ві­тає, Як рідна матуся»; взагалі з цим птахом багато пов’язується оповід­ань про метаморфози (перетво­рення), наприклад, про переки­дання зозулі на яструба, звідки ви­слів: «Проміняв зозулю на ястру­ба»; це буває через певну кількість років, і тоді зозуля стає хижим пта­хом; за поведінкою птаха вгадува­ли погоду й загадували на прикме­ти, — «зозуля довго кує — на теплу погоду», «зозуля закувала — пора сіяти льон», «зозуля приносить вістку про літо, а ластівка — про теплі дні», «зозуля кує на голому дереві — буде мороз», «якщо вночі закує зозуля, то це не на добре», «якщо присниться зозуля — то це на втіху, здоров’я, гроші». Летять галочки у три рядочки. Зозуля попе­реду (пісня); Зозуля кувала — прав­доньку казала, — буду сто літ жи­ти! (Т. Шевченко); Закувала зозулиця та сіла на сливу, забула-м ся поклонити до тебе, Василю (коло­мийка); Ой став козак цар-зілля копати, стала над ним зозуля кувати (А. Метлинський); Зозулька мас­лечко сколотить, в червоні черевич­ки убереться і людям одмірятиме літа (Леся Українка); Сива зозулень­ко, не куй жалібненько (А. Метлин­ський);

2) уживається як пестливе звертання до жінки, перев. матері, а також до коханого чоловіка. Ма­тусенько ріднесенька, зозуленько ми­лесенька (Г. Квітка-Основ’яненко); Чоловіче мій, зозуленько моя! Я за тебе затулюся і нікого не боюся!» (пісня).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 251-252.

вгору