Про УКРЛІТ.ORG

заручини

зару́чини = заруча́ння = обру́чен­ня — передвесільний народний об­ряд, за яким дівчина і хлопець, що мають намір одружитися, дістають батьківське благословення й ого­лошуються нареченою і нарече­ним (етимологічно слова вказують на стародавній спосіб побрання — бралися за руки, коли домовляли­ся при продажу-купівлі, з часом символічному); коли молоду віддають молодому, то підводять її кінцем червоної хустки, за яку во­на держиться, потім відбувається ритуальне з’єднання рук молодих (звідси назва обряду) на хлібі, зер­ні й перев’язування їх рушником (див. ще сва́тання); у народі цей об­ряд ще зветься полю́бинами, хуст­ка́ми, рушника́ми, сва́танками, ма­ли́м весі́ллям; символізує любов, згоду, єднання; на відміну від сва­тання на заручини молодий при­водив не лише старостів, але й ро­дичів та гостей; жінки становилися в хор з боку молодого; старостів спочатку не пускають у хату, а пе­ред цим відбуваються перемовини про мисливців, куницю і т. д.; зго­дом у світлиці п’ють могорич і по­даються рушники; мати молодої обсипає молодих пшеницею і білою вовною; потім подає мед, мо­лоді вмочають мізинці та облизу­ють їх одне в одного; це робили й усі присутні, після чого старос­та благословляє молодих. Летім, братця, на заручини: там Маруся заручається, од батенька одлучається, до свекорка прилучається (А. Метлинський); Там сиділо аж два янголи, вони собі раду радили: «Та й полинем на заручання, де Га­лочка заручається» (Б. Грінченко).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 237-238.

вгору