Про УКРЛІТ.ORG

діжа

діжа́ = ді́жка

1) низька широ­ка дерев’яна або глиняна посуди­на, в якій готують тісто на хліб, а також учинене в ній тісто; нале­жить до одного з найстаровинніших виробів народних промис­лів — бондарства або гончарства; як і хліб та піч, була священною, її шанували, дбайливо доглядали, пра́вили (шкребли освяченим но­жем на Великдень і вимивали теплою водою); нову або пра́влену ді­жу наливали біля криниці холод­ною водою і давали напитися з неї корові (це мало принести прибу­ток і хлібний достаток); відігравала велику роль у весільному обряді, бо в ній замішували святи́й коро­ва́й: «А піч наша на сохах, А діжу носять на руках, Пече наша, пече, Печи нам коровай легше»; у на­родних загадках діжа символізує сонце: «За лісом-пролісом червона діжа сходить»; у сполученні пікна́ діжа́ — діжа, призначена для випі­кання хліба. Як діжа не міситься, то сім’я біситься (приказка); Хоч і діжу з тістом оддай, то ще буде клясти, що важко нести (М. Номис); Питай, чи діжу замісить (А. Метлинський); А мій милий діжку місить, а він мене і тим ті­шить (Б. Грінченко);

2) тільки ді́жка (зменшене — ді́жечка) — ве­лика дерев’яна або металева циліндрична (або звужена догори) по­судина з пласким дном; викорис­товується у різних господарських цілях; ознака огрядності, непово­роткості. Який батько, такий син — викрав з діжки сир (М. Номис); Треба було… нашаткувать діжку капусти (І. Нечуй-Левицький);

3) тільки діжа́ — кругла ямка в зем­лі, яку вкривають серед інших менших при дитячій грі в мі́сяць (див.).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 189.

вгору