Про УКРЛІТ.ORG

друг

друг — відданий, вірний товариш, приятель; протилежне ворог; ці­нувався в народі часом вище, ніж кровний брат («Не так тії сто бра­тів, як сто друзів»); у народнопісенній творчості — коханий чоло­вік, суджений, у весільних піс­нях — наречений. Ой піду я не бе­регом — лугом: чи не зострінуся з несуженим другом (А. Метлинський); Слала Маруся до Юрочка: мій Юрасеньку, мій друже вірний! (весільна пісня); Без вірного друга великая туга (М. Номис).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 201-202.

вгору