Про УКРЛІТ.ORG

горобець

горобець

1) (зменшено-пест­ливі — горо́бчик, горо́бчичок, горо­беня́, горобеня́тко — пташа гороб­ця) маленький сірий птах, який живе перев. поблизу житла люди­ни; птахові притаманна шлюб­на символіка, а також символіка спритності, моторності, злодій­ства; у народному світосприйман­ні набув недоброї слави — якщо б’ється в шибку, то в родині буде покійник або погані вісті; єдиний із птахів, що не святкує Благовіщення і в’є у цей день гніздо; стара християнська легенда оповідає: коли Христос помирав розіп’ятим на хресті, то вояки, які перевіряли, хто на Голгофі ще живий, підій­шли до Христа, і горобці відразу зацвірінькали: «Жив-жив! Жив-жив!»; цим вони виявили, що Ісус ще живий, і після цього йому во­яки поперебивали ноги; відтоді го­робці приречені лише по смітни­ках шукати поживи; у Галичині кажуть, що «горобець — дідьчин птах»; з осені на Семена горобців забирає до себе чорт, і їх восени і взимку стає мало; горобця за його провину часто мучать, особливо діти (про це пише П. Куліш у «Чорній раді»); старому (стріляно­му) горобцеві народ не відмовляє в мудрості та хитрощах, — «старого горобця на полову не зловиш», «старого горобця не підманиш», «то стріляний горобець», «стріля­ного горобця на полові не обду­риш», «знає старий горобець усі шпари в клуні»; птаха змушує до цього його «шкідницька доля», — «горобець не сіє, не жне, а зернят­ка клює», «горобці шкоду роблять, а синиця в спаш упаде»; птах сим­волізує також легковажність («Го­робці тобі в голові цвірінькають»), життєрадісність та витривалість («Веселий, як горобець», «Горо­бчик — жвавий хлопчик», «Горо­бець на все удалець»); виступає та­кож символом найменшої міри: «Води — горобцеві по коліна», «Ліпше горобець у руці, ніж жура­вель у небі» (краще мала, та ко­ристь, ніж велика, та непевна); за поведінкою горобців визначали можливі погодні зміни, — «горобці збираються зграйками — на дощ», «як горобці купаються, то дощ буде». Горобець — молодець, а ластівка краща (М. Номис); Горобець малень­кий, а серденько має (М. Номис); Летів горобець через хлівець та угору хур, хур (загадка — дим); Горобчи­чок манісінький, на ніженьку кривісінький (Б. Грінченко);

2) рід на­ціонального орнаменту на писан­ках.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 146-147.

вгору