Про УКРЛІТ.ORG

голодомор

голодомо́р — штучно створений масовий голод з метою винищен­ня населення внаслідок голодної смерті; історія України фіксує та­кий період, що припадає на 1933 p., коли керівники колишнього Радянського Союзу створи­ли умови для голодної смерті міль­йонів українців з метою насиль­ницького проведення і завершення колективізації сільського госпо­дарства

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 141.

вгору