Про УКРЛІТ.ORG

військова старшина

Військо́ва старши́на — спочатку керівники окремих військових частин та державні службовці за козацької доби (до 1648 р.); за Гетьманщини — виконавчий ор­ган державного правління; поділялася на Генеральну (генеральні обозний, суддя, писар, підскарбій, осавул, хорунжий), Полкову (пол­кові обозний, суддя, писар, осавул, хорунжий), Сотенну (сотенні ота­ман, писар, осавул, хорунжий).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 93.

вгору