Про УКРЛІТ.ORG

заклинання

заклина́ння = закля́ття = замов­ля́ння = примовля́ння = примо́ва — усталена словесна формула, що звичайно супроводжується відпо­відними діями і має нібито магічну силу; сильне побажання про здійс­нення чогось і віра, що так воно й станеться, виражені в такій сло­весній формулі; породжено вірою в магічну силу слова; замовляння можуть бути довші й коротші, по­зитивні й негативні; складаються звичайно з таких частин: вступ (за­чин), побажання, порівняння уш­кодженого з ідеальним, закінчен­ня (закріплення) формули; у біль­шості замовлянь збереглися лише окремі частини; найдавніші з них дійшли до нас в договорах Ігоря з греками (944 p.); бувають закляття на хвороби, на кровотечу, на хворі зуби; часто заклинали на навер­нення парубка на любов до дівчи­ни, на дівочу красу; були закляття й на силу природи, — щоб не було морозу, щоб сонце світило, щоб дощ ішов (звідси «іди-іди, дощику, зварю тобі борщику»); грізними сприймалися закляття батьків на дітей, бо вони звичайно сповнювали­ся; деякі закляття перейшли в обря­ди, — коли весною вперше бачать у польоті диких гусей, журавлів, лас­тівку, то підкидають угору, що під руку потрапляє — солому, грудку землі, шапку з голови, і кажуть: «Гуси, гуси, вам на кубло, а нам на тепло!» або «Ластівко, ластівко! На тобі веснянки, дай мені білянки!»; топчуть перші весняні квіти і про­казують: «Щоб на той рік діждати сон-траву (ряст) топтати» (звідси топтати ряст у значенні «жити» і не топтати вже рясту у значенні «померти»); закляття звичайно ма­ють певну форму — не рівноскладовий, а часом і рівноскладовий ритм, як і приповідка; часто мають двочленну форму: «В печі огонь горить і тліють дрова — так би тліло й горіло серце у ворога мого» або «Як сей льон ізиходить, то щоб до ме­не усі люди ізиходились та мене сва­тали!»; про закляття (власне само-закля́ття) читаємо в Іпатіївському літопису, коли князі клянуться ви­конати договір; плач Ярославни у «Слові о полку Ігоревім» — це похо­ронне голосіння із закляттям при­родних сил; див. ще о́гненний бу́гало, прика́зування. Заклинання, як гади­на, укусить (Словник Грінченка).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 234.

вгору