Про УКРЛІТ.ORG

держава

держа́ва — апарат політичної влади в суспільстві, а також країна з таким політичним апаратом; на українських землях держава поста­ла 862-го року за часів правління князів Аскольда й Діра; проте ще тривалий час трималися родові звичаї, князь був тільки військо­вим провідником та охоронцем родів, а справжню владу мали старшини в роді, що з часом пере­творилися на княже боярство (див. віче); об’єднати Русь-Україну в од­них руках удалося князеві Володи­миру Великому (975 — 1015), а піз­ніше Ярославу Мудрому (1018 — 1054); по смерті останнього Укра­їна остаточно поділилася на уділи (див.); дохристиянський світогляд культивував особисту волю (див.) і тим відкидав можливість сильного проводу; з нашестям монголо-татарів вироблення в Україні дер­жавницького світогляду припини­лося аж до періоду Козаччини.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 178.

вгору