Про УКРЛІТ.ORG

ріг

ріг (зменшено-пестливі ріжо́к, ріже́чок) — на голові деяких ссав­ців — твердий кістковий наріст, що звужується до кінця; українці споконвіку приручали биків (рані­ше турів), кіз, овець; роги тварин здавна використовувалися з госпо­дарською метою; разом з тим роги розвинули багату символіку; ріг у руці язичницького ідола — символ сили; у міфології та фольклорі ба­гатьох народів, у тому числі укра­їнського, ріг — символ достатку; з рогом достатку зображувалася язичницька Велика Богиня-Матір; волячий ріг — символ продовжен­ня роду; роги — поширений сюжет у трипільській образотворчості; весільний коровай теж рогатий; припускають, що роги давніх богів походять від рогів обожуваного мі­сяця, пор. вислів: «Молодик-молодик! В тебе роги золоті»; непря­мим підтвердженням цього є те, що роги боги і богині тримали в руках; роги символізують пиха­тість, звідси вислів: «Гордим Бог позбавив роги», «Гаразд має роги, а біда — ноги»; горду, незгідливу людину називають «рогатою ду­шею»; пока́зувати ро́ги означає «загрожувати комусь», тому й ка­жуть: «Бабський язик усе роги показує»; не кожному Бог дав роги, бо, скажімо, «коли б свині роги, то б усіх поколола»; роги символізу­ють також подружню невірність; наприклад, у І. Котляревського серед мешканців пекла ті, які жі­нок своїх не держали «в руках, а волю їм давали», «такі сиділи всі в шапках і з превеликими рогами», а також звідниці, які «волоцюгам помагали рогами людський лоб квітчать». Всюди він рогом зачепить (І. Франко); Ти рогом чешися, кот­рим достанеш (М. Номис); Якби роги та хвоста, то був би справж­ній артист (приказка); фразеоло­гізми: бра́ти бика́ за ро́ги — діяти рішуче, не гаючись, починаючи з найважливішого; могти́ воло́ві ро́ги скрути́ти — бути дуже сильним; у бара́нячий ріг зігну́ти (скрути́­ти) — примусити кого-небудь бу­ти сумирним, покірним; де ко́зам ро́ги пра́влять — у в’язниці, до Си­біру; роги асоціювалися із чортом (пор. чорт рогатий), тому кажуть — лі́зти чо́ртові на ро́ги — наражати­ся на небезпеку.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 499-500.

вгору