Про УКРЛІТ.ORG

решето

ре́шето (зменшене — реші́тце) = решети́на — господарська річ у ви­гляді дерев’яного обода з натягну­тою з одного боку дірчастою сіт­кою для просіювання чого-небудь (перев. зерна); з огляду на великі дірки решета і малі — сита про лю­дину, яка пройшла через багато житейських пригод, казали: «Пе­рейшов уже крізь сито й решето»; зле просівається через решето, а добре залишається, тому в решето кладуть речі, які приносять щастя або оберігають від злого; іноді в решето клали новонароджено­го, — «щоб відвернути від нього всякі напасті», тобто разом з дити­ною залишити все добре, а зле від­сіяти; асоціативний зв’язок решета з водою, яка в ньому не затримує­ться, символізує несталість, мар­ність чогось, як ось мі́ряти во́ду ре́шетом, тобто виконувати безглуз­ду роботу; про вдавання діяльно­сті, потрібної роботи співають: «Горіло поле, горіло, А я, молода, тушила, тушила, Решетом воду носила. Скільки в решеті водиці, Скільки в дівчатах правдиці» або ще: «Де ти тоді, мила, стояла, Ко­ли дубровонька палала? — Я в ре­шеті воду носила І нею дубровоньку гасила»; можливо, нещирість дівчини є водночас і виявом ко­хання, бо пала́ння дубро́ви — це символ останнього, а дівчина но­сить решетом воду, бо не хоче за­гасити пожежі — полум’я кохання (про це говорить і О. Потебня). Вода в решеті не встоїться (при­казка); Стільки правди, як води у решеті (прислів’я); Не всім однако дано: одному ситце, другому решіт­це (прислів’я); Прийшов — ні сит­ця, ні решітця (приказка); фразео­логізм: носи́ти во́ду ре́шетом — ро­бити що-небудь даремно, марну­ючи час.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 497-498.

вгору