Про УКРЛІТ.ORG

проводи

Про́води

1) перший тиждень і перша неділя після Пасхи (Хоми́н ти́ждень і Хомина́ неді́ля, або Ра́дуниця (див.), тобто тиждень апосто­ла Хоми́ Неві́рного), пов’язаний зі старовинним звичаєм поминати померлих на могилах; Великдень на могилах; у народі Проводи ще називають Гробки́, Могилки́, Ба́бський вели́кдень (спочатку це Провідна́ субо́та), По́минки; за повір’ям, душі померлих, що зійшли на зем­лю у Великдень і були на ній до понеділка або вівторка, треба про­воджати назад; запалювали свічки, молилися, обідали навколо моги­ли, частину їжі й напоїв залишали на могилі для небіжчика;

2) Руса́льні (Руса́лчині) про́води = Про́води руса́лок — перший понеділок після Зелених свят, коли, за на­родним повір’ям, проводжають піснями русалок; співали: «Прово­дили русалочок, проводили, щоб вони до нас не ходили, да нашого житечка не ломили, да наших дів­чаток не ловили».

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 485.

вгору