Про УКРЛІТ.ORG

обдарування

обдарува́ння — умилостивлення богів, демонів, стихій природи, померлих предків; це здійснюва­лося, наприклад, через колядни­ків, маланкарів, які немовби укла­дали з господарями угоду, що ба­зувалася на магічному принципі «дар за дар», «добро за добро» че­рез винагороду; йде від старовин­ного уявлення про те, що Бог у людській подобі ходить по землі, тому святочних величальників на­зивали «від Бога гості», «Божі ан­гели»; ті після обрядових пісень проказували жартівливі прохальні слова-вирази — «Маланці прядива на намітку», «святому Миколі на очкур», «підкувати Маланку», «під­латати шапку», «гуцулу на люль­ку», «дідові на зуб», «бабі на посто­ли» і одержували від господарів щедрі гостинці (збіжжя, сало, ков­басу, вареники, пиріжки, оладки, яблука, горіхи, цукерки); найпочеснішим подарунком уважався новорічний обрядовий хліб — калач або книш; отримана колядни­ками їжа мала вмилостивити по­мерлих родичів, які сприймалися як опікуни сім’ї, здатні вплинути на врожайність полів, статки родини та приплід худоби; залишаючи дім, маланкарі дякували за «честь і ша­ну» і ще раз проголошували тради­ційні побажання, що в різних міс­цях мали різну форму, наприклад на Буковині: «Вінчуємо Вас щастям, здоров’ям, Новим роком, аби вже дочекали відтепер за рік цієї днини».

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 403.

вгору