Про УКРЛІТ.ORG

мистецтво

мисте́цтво — творче відображен­ня дійсності в художніх образах, творча художня діяльність та яка-небудь її галузь; також майстер­ність у якій-небудь справі, галузі; у сполученні: наро́дно-декорати́вне мисте́цтво — декоративно-ужит­кове мистецтво, спрямоване на ес­тетично-художнє формування се­редовища людини; витвори цієї галузі поділяють за призначенням (начиння, меблі, тканини тощо), матеріалом (кераміка, фарфор, фа­янс), за технікою виконання (ху­дожнє різьблення, декоративний розпис, вишивка, вибійка, художнє литво, карбування, інкрустація).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 365.

вгору