Про УКРЛІТ.ORG

жертва

же́ртва = офі́ра

1) за релігій­ними обрядами деяких народів (у тому числі стародавніх слов’ян-язичників), предмет або жива істо­та, яких приносили в дар богам (звідси — жертвоприно́ше́ння) як вияв пошани чи покути; наші предки в дохристиянський період приносили жертви або в храмах, або найчастіше просто неба на святих місцях — під великим ду­бом або іншим великим деревом, в гущавині лісу, в чагарнику, на березі річок, озер, біля криниць чи джерел тощо (писемні пам’ятки оповідають, як, наприклад, князьВолодимир у Києві заходив до свого язичницького храму й при­носив там жертви ідолам; археоло­ги знайшли на місці старого Києва капище — місце, де приносилися жертви язичницьким божкам); жертви були одиничні й громад­ські в святкові дні, в дні потреб (жертва звалася ще тре́бою, тере́бою, бо звірину на требу тягли, те­ребили; жрець зазвичай мотузом задушував її, тому християнство забороняє споживати удавленину перед виступом на війну, після вдалого походу, під час епідемії, посухи тощо; в жертву приносили плоди земні, вироби з них, худобу, а часом і людей (за переказами, першими мучениками за віру в Київській Русі були варяг Тур із сином); приносити жертви озна­чало «жерти», «жрати» (сучасне значення слова переосмислено як «багато, поквапливо і пожадливо їсти»); відгомони жертвоприно­шень залишилися у весільному об­ряді (жертвування курей), у поми­нальних ритуалах, в обрядодіях бра́тчин (див.) і скла́дчин (див.); у народних казках маємо особливий рід жертвоприношення, коли лю­дина в небезпеці обіцяє (зазвичай нечистій силі) якусь невідому їй цінність, про яку знає лише нечиста сила: «Дай мені те, що дома маєш, а про що ще не знаєш» (йдеться про своєрідне викупне, аби позбутися небезпеки). Звелів з бичні [загону] волів пригнати, Цапів з вівцями готувати — Плутону в жертву принести (І. Котлярев­ський); 2) у переносному значен­ні — самопожертвування (похо­дить, очевидно, від великого под­вигу Ісуса Христа — добровільного принесення себе в жертву людям). Нехай в душі горить жар віри, міцьдо офіри, до боротьби (У. Крав­ченко); фразеологізми: іти́ на же́рт­ву — відмовлятися від особистої вигоди задля кого-, чого-небудь; прино́сити в же́ртву — робити що-небудь заради когось, чогось, жерт­вувати (офірувати) чимсь заради кого-, чого-небудь.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 218-219.

вгору