Про УКРЛІТ.ORG

братство

бра́тство

1) група, товариство людей, об’єднаних спільною ді­яльністю й метою, які додержую­ться певних, установлених ними, правил (первісно — духовне, цер­ковне товариство як організація); традиція ведеться з язичницьких часів, коли великі рокові свята й похорони збирали довкола святих місць споріднені («братні») роди на богослужби й ігрища. Львівське Ставропігійське братство (перше релігійне товариство в УкраїніXV ст.; звідси — бра́тські шко́ли — навчальні заклади в Україні XV— XVIII ст. при братствах); Кирило-Мефодіївське братство;

2) у пере­носному значенні — братське почут­тя, ставлення; дружба. Добре братство краще за багатство (прислів’я).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 55.

вгору