Про УКРЛІТ.ORG

береза

бере́за

1) (зменшено-пестли­ві — бере́зка, бері́зка, бере́зочка, бере́зонька, бері́зочка, бері́зонька) лісове білокоре дерево з тоненьким довгим гіллям і серцевидним лис­тям; за християнськими переказа­ми, коли Іуда надумав повіситися, він спершу пішов до берези, яка налякалася й побіліла, проте не прийняла зрадника; у народі біла береза виступає символом дівочої чистоти, символізує жінку, дівчи­ну, на противагу дубу — символові мужчини, як у весільній пісні: «Розхиляйтеся, дуби, берези, Роз­хиляйтеся, зелененькі, Най я по­бачу батенька свого, Най я зобачу рідненького…»; цю саму символіку передає приказка: «Аби були дуби, а берези будуть»; у народнопо­етичній творчості уособлює кохан­ня, дівочу чистоту, шлюбне з’єд­нання, тому співають: «Зелений дубе, зелений дубе, чи не жаль тобі буде, Як твою милу, березу білу, та вирубають люде?»; дерево також символізує (своїми похилими віта­ми) тугу, смуток, горе, печаль: «Зе­леная березонько, чого похили­лась? Молодая дівчинонько, чого зажурилась?»; за народними при­кметами, — «коли спочатку лис­тям вкривається береза, чекай су­хого літа, коли клен — вологого», «з берези тече багато соку — літо буде дощовим»; «коли восени лис­тя берези жовтіє зверху, весна ран­ня, знизу — буде пізня». Під білою березою козаченька вбито (пісня); На лежачу березу кози скачуть (М. Номис);

2) хлопець (або дів­чина), що його (її) обирають за ва­тажка у спільних молодіжних розвагах, на вечорницях і т. ін.; хлоп­ців називають ще березнями; головою — «березою» виступають також хлопець або дівчина в обрядах ко­лядування, що ведеться із дохрис­тиянських часів (можливо, від румунського «бреза» — замаскований, болгарського «брезая» — мас­ка, хоч можна допустити зворо­тний, український культурний вплив). Настя-береза завела, а за нею всі (Ганна Барвінок).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 34-35.

вгору