Про УКРЛІТ.ORG

антихрист

анти́христ = анци́христ — (також з великої літери) у християнській релігії — противник Христа, який нібито з’явиться перед кінцем сві­ту для боротьби проти Христової церкви; за Євангелієм, перед кін­цем світу народиться антихрист, прийде цей нечестивець до Єруса­лима і воссідатиме в церкві подіб­но до Бога; взагалі уосібнення духа зла, що протиставляється духові добра; уживається також як лайли­ве слово (звідси анцихрист те знає «чорт (біс) його знає»). Розказує [дяк], яке то лихо людям буде, як народиться анцихрист (Г. Квітка-Основ’яненко); — Варвар, деспот, антихрист! Украв мою дочку! Осиротив мене навіки! (І. Нечуй-Левицький).

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 16.

вгору