Про УКРЛІТ.ORG

анти

а́нти — східнослов’янські племе­на, які в IV—VI ст. заселяли тери­торію між Дністром і Дніпром; М. Грушевський допускає ототож­нення антів з предками українсько­го народу; візантійський письмен­ник і цісар Маврикій (VI ст.) пише: «Словени і анти мають однаковий спосіб життя, однакові нахили; вони вільні й ніколи не даються на­мовити себе під ярмо чужої влади, а вже ніколи на власній землі… Уступають радше перед силою, аніж подарунками»; С. Килимник пише: «Углиблюючись у наші веснянки-гаївки, ми мусимо пригада­ти, що вони створені близько IV— VI ст. (а може, й раніше) нашими прапращурами антами».

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 15-16.

вгору